O kolejce linowej w Parku Śląskim

znak kolejkaKolejka linowa „Elka" to jedna z najważniejszych atrakcji Parku Śląskiego. W nowoczesnej formie kursuje od 8 września 2013 roku.

Długość trasy to 2200 metrów. Prace były prowadzone dwutorowo: przy budowie obu stacji oraz na trasie przy stawianiu jedenastu słupów, na które wciągnięto linę. Jednym z najważniejszych etapów prac był jej zaplot i wciągnięcie na słupy.

Budowa kolejki trwała pół roku. „Elka" jest jedyną w Polsce kolejką działającą w systemie mieszanym. Do dyspozycji użytkowników są zarówno 8-osobowe gondole oraz 4-osobowe kanapy. Tych pierwszych jest piętnaście, a drugich trzydzieści. Maksymalna prędkość Elki wynosi 5 metrów na sekundę, a minimalna około 0,5 metra na sekundę. Jest ona uzależniona przede wszystkim od frekwencji i warunków atmosferycznych. Wycieczka w obie strony trwa natomiast średnio pół godziny. Jednocześnie kolejką może podróżować 240 pasażerów. Najwyższy słup kolejki ma wysokość 21 metrów. Pojazdy są wypuszczane w odstępach co 50 metrów.

Kupowanie biletów na nową „Elkę", odbywa się w pełni zautomatyzowany sposób. Obsługa nie jest jednak trudna – biletomaty posiadają bardzo intuicyjny i przyjazny panel. Załoga Elki to obecnie kilkanaście osób: mechaników, operatorów, peronowych. Wszyscy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas jazdy ze stacji Stadion Śląski do stacji Śląskie Wesołe Miasteczko można oglądać m.in. Rosarium i promenadę generała Jerzego Ziętka. Trasa wiedzie więc po bardzo atrakcyjnej widokowo części Parku. Nowa kolejka ma też bez wątpienia usprawnić poruszanie się po Parku Śląskim. Kolejka powstała też z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych i rodzinach z małymi dziećmi.

System kolejki jest przyjazny dla pasażerów m.in. osób niepełnosprawnych poruszających się za pomocą specjalistycznego sprzętu - wózków, chodzików. Trasa kolejki jest taka sama, jak ta, którą niegdyś kursowała stara Elka, na odcinku ze Stadionu Śląskiego do lunaparku. Lokalizacja jedenastu nowych podpór jest analogiczna z miejscem istniejących podpór likwidowanej kolejki. Przy słupach kolejki dostępny jest internet. Na obu stacjach oraz na trasie zamontowano natomiast 40 kamer, które mają bardzo wysoką rozdzielczość i mogą stanowić dowód w prowadzonym przez policję śledztwie.

Kolejka posiada cechy zapewniające możliwie szeroki horyzont obserwacyjny terenów Parku podczas jazdy pasażerów. Hałas spowodowany pracą urządzeń kolejki odpowiada wymaganiom obowiązującym dla terenów rekreacyjnych (minimalny poziom). Wszystkie zespoły systemu są ekologicznie - zasilane czystą energią, nie oddziałują negatywnie na środowisko parku.