O kolejce linowej w Parku Śląskim

znak kolejkaKolejka linowa „Elka", to jedna z najważniejszych atrakcji Parku Śląskiego. W nowoczesnej formie kursuje od 8 września 2013 roku, czyli dokładnie 46 lat po uruchomieniu starej Elki.

Długość trasy to 2185 metrów w linii prostej. Prace były prowadzone dwutorowo: budowa obu stacji oraz na trasy składającej się z jedenastu słupów (podpór), na które wciągnięto linę. Jednym z najciekawszych etapów prac był jej zaplot i wciągnięcie na słupy.

Budowa kolejki trwała pół roku. „Elka" jest jedyną w Polsce kolejką działającą w systemie mieszanym. Do dyspozycji użytkowników są 8-osobowe gondole oraz 4-osobowe kanapy. Tych pierwszych jest piętnaście, a drugich trzydzieści. Maksymalna prędkość Elki wynosi 5 metrów na sekundę, a minimalna około 0,5 metra na sekundę, jednak rekreacyjnie jeździmy z prędkością ok. 2 m/s. Jest ona uzależniona przede wszystkim od warunków atmosferycznych oraz frekwencji. Wycieczka w obie strony trwa natomiast średnio 40 minut Jednocześnie kolejką może podróżować 240 pasażerów. Najwyższy słup kolejki ma wysokość 21,5 metrów. Pełna ilość pojazdów wypuszczane jest w odstępach co 110 metrów. W naszej kolei istnieje również możliwość konfiguracji innej ilości pojazdów.

Nowa kolej linowa Elka, podczas oddawania do użytku posiadała najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa wśród kolei pracujących wówczas w Polsce. W praktyce oznacza to, że np. pałąki zabezpieczające w kanapach po wyjeździe ze stacji są ryglowane, a drzwi w gondolach automatycznie zamykane i otwierane. Poza tym jest koleją wyprzęganą, co powoduje, że pojazdy poruszają się przez stacje bardzo wolno. Dlatego nasi goście mają dużo czasu na zajęcie miejsca w pojeździe oraz podczas wysiadania.

Kupowanie biletów na nową „Elkę", odbywa się w pełni zautomatyzowany sposób w urządzeniach do elektronicznej sprzedaży biletów. Obsługa nie jest jednak trudna – biletomaty posiadają bardzo intuicyjny i przyjazny panel.

Załoga Elki, to obecnie kilkanaście osób: mechaników, operatorów - peronowych. Wszyscy posiadają stosowne uprawnienia Urzędu Transportowego Dozoru Technicznego. Podczas jazdy ze stacji Stadion Śląski do stacji Śląskie Wesołe Miasteczko można oglądać m.in. Rosarium, i promenadę generała Jerzego Ziętka także zabytkową bramę Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Trasa wiedzie więc po bardzo atrakcyjnej widokowo części Parku. Nowa kolejka ma też bez wątpienia usprawnić poruszanie się po Parku Śląskim. Z myślą o przewozie osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi na jednej stacji wybudowano podjazd, a na drugiej windę osobową. System kolejki jest przyjazny dla pasażerów m.in. osób niepełnosprawnych poruszających się za pomocą specjalistycznego sprzętu - wózków, chodzików.

Trasa kolejki jest identyczna, jak ta, którą niegdyś kursowała stara Elka, na odcinku ze Stadionu Śląskiego do lunaparku. Lokalizacja jedenastu nowych podpór jest analogiczna z miejscem istniejących podpór likwidowanej kolejki. Mniejsza ilość podpór w nowej kolei oznacza, że jest ona wyższa od poprzedniej, a co za tym idzie – widokowo również atrakcyjniejsza. Przy słupach kolejki dostępny jest internet. Na obu stacjach oraz na trasie zamontowano natomiast 40 kamer monitoringu o bardzo wysokiej rozdzielczośćci i mogą stanowić dowód w prowadzonym przez policję śledztwie.

Kolejka posiada cechy zapewniające możliwie szeroki horyzont obserwacyjny terenów Parku podczas jazdy pasażerów. Hałas spowodowany pracą urządzeń kolejki odpowiada wymaganiom obowiązującym dla terenów rekreacyjnych (minimalny poziom). Wszystkie zespoły systemu są ekologicznie - zasilane czystą energią, nie oddziałują negatywnie na środowisko parku.