Regulamin korzystania z kolejki linowej

Regulamin korzystania z kolejki linowej "Elka"

1. Osoby korzystające z obiektu "Kolej Linowa ELKA", jak i osoby tylko przebywające na jego terenie zobowiązane są do przestrzegania przepisów Regulaminu Porządkowego obowiązującego na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonym niniejszym Regulaminem.

2. Kupując bilet na przejazd koleją linową (KL) Elka uważa się, że pasażer uznaje poniższe postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania.

3. Pasażerowie przebywający na terenie kolei linowej Elka winni zachować należytą ostrożność, jak również bezwzględnie stosować się do wskazań obsługi kolei oraz informacji umieszczonych na peronach i słupach kolei.

4. Z kolei linowej Elka mogą korzystać pasażerowie, którzy nabyli stosowny bilet na przejazd. Pasażerowie zobowiązani są okazywać bilet każdorazowo na żądanie właściwych służb. Bilet ważny jest w dniu zakupu. Przejazd ostatniej osoby odbywa się na 15min przed zamknięciem kolei.

5. Bilety nabywa się w biletomatach znajdujących się przy obu stacjach KL Elka. Urządzenia do sprzedaży biletów blokowane są na 20 min. przed zamknięciem kolei.

6. Istnieje możliwość nabycia biletu jedno lub dwukierunkowego (powrotnego). Osoby, które nabyły bilet dwukierunkowy zobowiązane są do opuszczenia stacji po zakończeniu przejazdu w jednym kierunku oraz przejścia do strefy wejścia na trasę powrotną. Posiadanie biletu dwukierunkowego nie upoważnia do przejazdu poza kolejnością.

7. Dzieci do 13-go roku życia mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie osoby dorosłej, zdolnej do udzielenia dziecku koniecznej pomocy. Każde dziecko zajmuje oddzielne miejsce w pojeździe. Dzieci o wzroście poniżej 125cm mogą być przewożone tylko w gondolach. Ze względu na nieprzestrzeganie powyższego zapisu regulaminu opłata za niewykorzystane bilety nie jest zwracana.

8. KL Elka przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna.

9. Ruchem na peronie reguluje obsługa peronowa kolei linowej.

10. Pasażer posiadający ważny bilet ma prawo do:

a) Przejazdu kolejką w relacji zgodnej z wykupionym biletem

b) Bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o małym gabarycie i ciężarze nie przekraczającym 10 kg

c) Bezpłatnego przewozu wózka osoby niepełnosprawnej, wózka dziecięcego, roweru dziecięcego

11. Pasażerowie zobowiązani są do:

a) Przestrzegania postanowień warunków przewozu oraz stosowania się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi kolei

b) Sprawdzenia zakupionego biletu i zachowania go w czasie przewozu aż do opuszczenia terenu kolei

c) Zachowania spokoju na całym obiekcie KL Elka (stacje oraz trasa), również w przypadku zatrzymania kolei

d) Poruszania się na peronach tylko po wskazanych drogach

e) Niezwłocznego opuszczenia rejonu wysiadania po zakończeniu jazdy, zgodnie z oznaczeniami

f) Zabezpieczenia wszystkich luźno zwisających elementów garderoby (tasiemki, szaliki itp.) przed zaczepieniem o elementy krzesełka lub gondoli

g) Zabezpieczenia wszystkich przedmiotów (np. telefony, okulary, klucze, portfele itp.) przed wypadnięciem

12. Pasażerom zabrania się:

a) Wchodzenia na peron oraz zajmowania miejsca bez zezwolenia obsługi

b) Wsiadania i wysiadania poza oznakowanymi miejscami do tego przeznaczonymi

c) Przebywania na terenie kolei oraz korzystania z kolei osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

d) Palenia tytoniu na stacjach i w pojazdach kolei (kanapy i gondole)

e) Kołysania na trasie pojazdami kolei (kanapy, gondole), otwierania zamknięcia kanapy lub drzwi gondoli w czasie jazdy

f) Wsiadania na krzesełka z plecakami zawieszonymi na plecach (plecak należy umieścić na kolanach) oraz trzymania bagażu na zewnątrz pojazdu, a także przejazdu z założonymi na nogach łyżwo-rolkami

g) Wchodzenia na podpory trasowe

h) Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów podczas przejazdu koleją

i) Przewożenia na kanapach dzieci na kolanach

j) Przewożenia rowerów osób dorosłych

k) Przewożenia substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, żrących i cuchnących

l) Wprowadzania na teren kolei i przewozu zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy i asystenci za okazaniem stosownego dokumentu

13. Po zajęciu miejsca na kanapie należy zamknąć zabezpieczenie. Pałąk po wyjeździe ze stacji, ze względów bezpieczeństwa jest automatycznie ryglowany.

14. Kanapa służy do przewozu max. 4 osób, a gondola do przewozu max. 8 osób.

15. Na terenie stacji KL Elka zabrania się prowadzenia handlu i innych usług bez zgody Zarządu Parku Śląskiego.

16. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innego niespodziewanego zdarzenia może nastąpić przerwa w pracy kolei.

Zarząd Parku Śląskiego